Netwerk van ervaren, onafhankelijke interim-managers

ERVARING

We vinden ervaring de doorslaggevende factor voor succesvol interim-management. Ervaring hebben wij ruimschoots, vaak meer dan 10 jaar. Een interim-manager moet in korte tijd oplossingen realiseren. Wij hebben dat door ervaring geleerd. In diverse branches hebben we onze sporen verdiend. We kennen veel organisaties van binnen uit. We weten hoe een opdracht te beginnen, hoe die uit te voeren en vooral hoe de opdracht op tijd weer te beëindigen.

ONAFHANKELIJK

We zijn onafhankelijke interim-managers. Onze loyaliteit gaat uitsluitend uit naar de opdracht en de opdrachtgever. Aan onze komst is menigmaal een problematische situatie voorafgegaan. Zulke situaties vragen om een onpartijdige opstelling. We staan daarom los van bureau’s waarvan we ook nog de belangen moeten dienen. Als er bij de uitvoering van een opdracht behoefte is aan andere diensten, dan adviseren we de opdrachtgever daarover onbevooroordeeld.

NETWERK

We zijn een netwerk, zonder dure overhead en uiterst flexibel. Onze leden doen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers, maar kunnen ook worden ingeschakeld door bureaus voor interim-management. Als sparring partners ondersteunen we elkaar met schaduwmanagement bij het uitvoeren van opdrachten. Mocht de juiste man of vrouw om een opdracht uit te voeren al bezet zijn, dan kunnen we een beroep doen op andere netwerken waar wij deel van uitmaken.
Wij werken nauw samen met Pentapex Improvement Managers.

WERKWIJZE

We houden van duidelijke afspraken. Voordat we aan een opdracht beginnen, voeren we een intensief gesprek met de opdrachtgever. Dat is een gesprek met de interim-manager waarin ook lastige vragen aan de orde komen. Op basis van dit gesprek doen we een voorstel waarin in ieder geval de uitgangssituatie, het te bereiken doel, de inzet, de doorlooptijd en het tarief aan de orde komen. Vaak zal een opdracht een eerste periode kennen waarin de interim-manager de uitgangssituatie diepgaander analyseert en gedetailleerd plan van aanpak opstelt.

KWALITEIT

Wij weten hoe wij kwaliteit kunnen leveren die leidt tot blijvende veranderingen en verbeteringen voor de organisatie. Dat waarborgen wij door een onafhankelijke opstelling, een zorgvuldige aanpak, duidelijke afspraken die wij nakomen en inzet van schaduwmanagement. Daarbij volgen wij de IM-gedragscode van de Raad voor het Interimmanagement (zie www.rim.nl )

De interim-manager

Marieke Ruinaard

Marieke Ruinaard

Non-profit, onderwijs en overheid

Ervaren procesmanager en adviseur van bestuurders in de nonprofit-sector (welzijn, zorg, onderwijs) en gemeentelijke overheid (ambtelijk en politiek). Kent de complexiteit van het besturen van maatschappelijke organisaties. Is sterk in het verhelderen van posities en strategie, het organiseren van samenhang en het opstarten/in beweging brengen van (vastgelopen) processen. Doet dat met oog voor mens en praktijk. Ervaring met veranderprocessen en reorganisaties.

Lex van Rooijen

Lex van Rooijen

Overheid en non-profit

Sensitief en verbindend leider/manager, met brede ervaring in overheid (gemeenten, stadsdelen en waterschappen) en non-profitorganisaties. Verandermanager, kwartiermaker en (strategisch) adviseur, ervaring met veranderprocessen, fusies en reorganisaties. Sterk in het analyseren van complexe situaties, bij elkaar brengen van partijen, overbruggen van tegenstellingen en enthousiasmeren van mensen.
Open en transparant, enthousiast, evenwichtig en authentiek.

Arriën Kruyt

Arriën Kruyt

NGO’s, overheid, justitiële sector, sociale werkvoorziening

Ervaren interim-manager met een juridische achtergrond en een brede bedrijfsmatige ervaring zowel in de commerciële dienstverlening als op politiek, kerkelijk en maatschappelijk vlak. Oud-wethouder. Peoples manager en verbinder met een sterke motivatie om zaken te verbeteren. De laatste jaren vooral gewerkt voor NGO’s.

Vera Schoenmakers

Vera Schoenmakers

gezondheidszorg, overheid en non-profit

Ondernemend, enthousiast, coachend, stressbestendig, resultaatgericht, social glue (legt makkelijk en snel verbindingen met en tussen professionals) en standvastig in complexe politieke omgevingen.

Complexe projecten in brede gezondheidszorg en gemeenten (Jeugdzorg/WMO). Spoedzorg, Integrale Geboortezorg, positionering netwerken/ zorggroepen/coöperaties (o.a. huisartsen/ verloskundigen). Gastdocent. Extern voorzitter.

Floris Becht

Floris Becht

Woningcorporaties, NGO's, Zorg

Secretaris HofNet Groep
Verbindend manager met een oorsprong in de landsadvocatuur. Een juridische benadering is ingebakken, zo ook de noodzaak daarover aan de organisatie verantwoording af te leggen. Sterk als bestuurssecretaris en als afdelingschef waar interne of externe belangen botsen. Motto is: we doen het samen.

Rob van Doorn

Rob van Doorn

Openbaar vervoer, Operations, Maintenance, Productie, Logistiek, Distributie

Senior en ervaren Executive Interim Manager. Gespecialiseerd in managing turn-arounds & re-energizing. Hand-on strategist, resultaat gedreven, oog voor menselijke mogelijkheden en belangen stakeholders.

Balans in afstand en betrokkenheid. Maritiem-bedrijfskundige academische achtergrond. Ervaring met transitietrajecten en integrale bedrijfsvoering. Governance-ervaring in complexe en sterk veranderende context. Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Maatschappelijk geëngageerd.

Mark-Erik Nota

Mark-Erik Nota

Gezondheidszorg en onderwijs

Kan als geen ander de verbinding leggen tussen de bedrijfsmatige en de medische/verpleegkundige discipline. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als adviseur/onderzoeker, manager, interimmanager, bestuurder en toezichthouder in ziekenhuizen en VVT sector.

Een energieke bruggenbouwer die met overtuigingskracht bestuurlijke vernieuwing en realisatie hand in hand laat gaan. Een gedreven conceptuele denker met hoge normen voor de kwaliteit en resultaten. Een leider met visie, presentatie en stijl.

Patrick van der Heijden

Patrick van der Heijden

Industrie, IT, Bouw, Groothandel

Managing Director van organisaties waar een transitie (zeer) gewenst is. Strategisch , analytisch, integer, resultaat/doelgericht en pragmatisch. Samen plannen, doen en meten. Aandacht voor realistische identiteit, groei in sales en winstgevendheid, rationaliseren en effectief maken van processen. Motivator tot verandering. Streven naar herwonnen trots, plezier, een organisatie waar stakeholders graag bij betrokken zijn.

Jan Pieter Vos

Jan Pieter Vos

Ruimte en Mobiliteit, Projectmanagement, overheid

Gedreven en invoelend mens met 27 jaar overheidservaring. Senior projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Herstructurering. Diverse reorganisatie-, ontwikkelings- en veranderingstrajecten bij gemeenten begeleid en uitgevoerd. Gewend om resultaat te behalen in complexe inhoudelijke en politiek-bestuurlijke omgevingen.

Brengt richting en rust aan. Open en makkelijk benaderbaar. Mens- en samenwerkingsgericht, vasthoudend, resultaatgericht, stimulerend en motiverend

Emir Quandus

Emir Quandus

Onderwijs, openbaar bestuur en not-for-profit

Aansprekende en aantoonbare resultaten. Duurzame verandering. Onder hoge druk en binnen complexe verhoudingen. Resultaten vanuit daadkracht en inzicht. Gevoel voor belangen, verhoudingen en de menselijke maat.

Operationaliseren van strategisch beleid naar een uitvoerbare praktijk. Vertrouwen, transparantie en goede persoonlijke verhoudingen. Leiderschap dat optimale condities creëert waarbij medewerkers kunnen excelleren.

Algemeen Contactformulier

De HofNetGroep is een netwerk van ervaren, onafhankelijke interim-managers. Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen. Wilt u rechtstreeks contact met een specifieke manager, gebruikt u dan de mailknoppen onder bovenstaande profielen.

5 + 4 =